« Leden 2022 »
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
TRÉNIKY:
Muži: Středa od 18.00
Dorost:
Přípravka: Středa od 17.00

Valná hromada SK Husinec–Řež

18.červen 2011 od 19:30

Hospůdka u Pepy Maňáka u hřiště

PROGRAM

1. Zpráva o chodu klubu
Zprávu o chodu klubu přečetl Michal Ráž. Vyhlásil brigádu na údržbu hřiště a okolí na neděli 3.7.2011 od 15. hod. Oznámil, že vzhledem k zatížení a stavu trávníku výkonný výbor navrhuje uzavřít hřiště, za účelem obnovy hrací plochy, na období od 3.7.2011 do 7.8.2011.
Informoval, že byla podepsána nová nájemní smlouva na pronájem hřiště a zázemí s obcí na 15 za symbolickou 1 korunu.
Dále informoval, že byla uzavřena nová smlouva o pronájmu občerstvení s J.Maňákem na 5 let.

2. Zpráva o hospodaření klubu
Jan Vaněk přednesl zprávu o hospodaření klubu. Dal k dispozici přítomným účty k nahlédnutí. Zhodnotil rok 2010 jako úspěšný neboť se podařilo hospodařit s přebytkem cca 10.000,- Kč. Informoval o výhledu na rok 2011, kde budou omezené příjmy a apeloval na využití reklamní plochy na štítu kabin.

3. Zprávy trenérů
a.žáci
Miloslav Sazma referoval o stavu žáků a především přípravky. Po odhlášení ze soutěžře v loňském roce má cca 8-12 hráčů, kteří chodí na tréniky. Většinou ve věku od 4 let. Hráči žákovského věku nejsou. Zavázal se, že přípravku dál povede.

b.dorost
Michal Válek podal zprávu o týmu dorostenců. Zhodnotil sezónu jako silně neúspěšnou, kdy jarní část často odehrána v poštu 8 nebo 9 hráčů. Na tréninky dorostenci se, s vyjímkami, moc často nescházeli. Vzhledem k situaci doporučil dorost příští sezónu 2011/2012 nepřihlašovat a hráče, kteří mají chuť a zájem dále hrát pustit na hostování. Vzhledem k neuspěchům také rezignoval na svou funkci trenéra a vedoucího týmu. Tým dorostu obsadil obsadil poslední šestnáctou příčku s pouhými třemi body.

c.A tým
Za A mužstvo promluvil trenér Stanislav Strnad, který zxhodnotil uplynulou sézonu jako neúspěšnou vzhledek k vytyčeným cílům před sezónou. Nespokojený byl především s týmovou morálkou a trénikovým přístupem. Hru mužstva hodnotil víceméně kladně, ale kritizoval absenci klíčových hráčů v rozhodujících zápasech. A tým skončil na třetím místě IV. třídy skupiny B. Soutěže se zúčastnilo celkem patnáct mužstev.

d.B tým
Za B mužstvo hovořil Michal Ráž. Sezónu zhodnotil jako silně neúspěšnou a rezignoval na svou funkci vedoucího týmu a zároveň navrhl jako nástupce Michal Válka, aby mohl dále pracovat s mladými hráči po zrušení dorostu a postpně je zapacovával do týmu jako rezervu pro A tým. B mužstvo obsadilo poslední patnácté místo ve IV. třídě skupiny A bez zisku jediného bodu..

4. Zpráva revizní komise
Revizní komise ve složení Z.Mazourek (předseda), K.Černý (člen), A.Pešek (člen), podal zprávu, že klubové účetnictví je naprosto v pořádku a příkladně vedeno. Požádalo jednatele klubu o předložení seznamu členské základny k revizi.

5. Rozhodnutí o přihlášení družstev do sezony 2011/2012
a.žáci
Valná hromada se usnesla, vzhledem k trvajícímu nízkému počtu žáků a jejich účasti na trénicích, nepřihlásit tým žáků do sezony 2011/2012 a místo mládežnické soutěže hrát jen přátelská nebo turnajová utkání.

b.dorost
Valná hromada schválila návrh tým dorostu, vzhledem k situaci na jaře 2011 a s výhledem na nulové doplnění z žákovského týmu, nepřihlašovat na sezónu 2011/2012 do okresní mládežnické soutěže a věkem mladší hráče dát na hostování do Jiskry Kojetice. Podmínky hostování byly předjednány na částku 500,- Kč za hráče na sezónu. Věkově starší hráče pak zabudovat do B týmu.

c.A tým
Valná hromada schválila přihlášení A mužstva do sezony 2011/2012 pod vedením Stanislava Strnada do IV.A třídy okresního přeboru, s cílem vybojovat postup do III. třídy okresního přeboru.

d.B tým
Valná hromada schválila přihlášení B mužstva do sezony 2011/2012 pod vedením Michal Válka do IV.B třídy okresního přeboru, s cílem zabudovat do mužstva mladé perspektivní hráče ze zrušeného týmu dorostu.

6. Stanovení výše příspěvků a brigádnických hodin
Valná hromada klubu potvrdila výši členských příspěvků s platností od 1. ledna 2011. Aktivní dospělý člen: 1000,- Kč ročně, Dorostenec či žák: 300,- Kč ročně, Hráč Staré Gardy: 500,- Kč ročně, Neaktivní člen: 150,- Kč ročně. Dále valná hromada odhlasovala povinost členů SK mladších 60 let odpracovat v kalendářním roce 2012 10 brigádnických hodin a případnou finanční náhradu za neodpracované hodiny ve výši 100,- Kč.

Valná hromada se konala v hospodě na hřišti od 19:30 hod.
Účast: 23 členů
Předseda valné hromady: Michal Ráž
Mandátová komise: Zdeněk Mazourek (předseda) a Stanislav Strnad (člen)
Zapsal: Michal Válek


Valná hromada SK Husinec–Řež

18.červen 2010 od 19:30

Hospůdka u Pepy Maňáka u hřiště

PROGRAM

1. Zpráva o chodu klubu
Zprávu o chodu klubu přečetl Michal Ráž. Vyhlásil brigádu na údržbu hřiště a okolí na neděli 27. 6. 2010 od 13. hod. Oznámil, že vzhledem k zatížení a stavu trávníku výkonný výbor navrhuje uzavřít hřiště, za účelem obnovy hrací plochy, na období od 27. 6. 2010 do 31. 7. 2010.
Informoval, že na jednání výkonného výboru Stanislav Strnad nabídl vypracování návrhu projektu renovace sprch a zázemí kabin, za účasti všech členů klubu, formou brigády.
V dalším bodě jednání výkonného výboru byl projednán dopis o převodu pozemku parc. č. 258 v k. ú. obce Husinec a výbor projevil zájem o převod pozemku do svého vlastnictví. Valná hromada pověřila Michala Ráže, aby zastupoval v dalším jednání o převodu pozemku parc. č. 258 v k. ú. obce Husinice počtem 22 hlasů, 2 se zdrželi.

2. Zpráva o hospodaření klubu
Jan Vaněk přednesl zprávu o hospodaření klubu. Od březnové schůze nedošlo k žádným větším změnám. Dal nahlédnout přítomným do účtů. Přítomným nabídl, že na vyžádání poskytne ještě podrobnější výpisy, které však nemá s sebou.

3. Zprávy trenérů
a.žáci
Miloslav Sazma referoval o stavu týmu žáků. Vyjádřil lítost nad tím, jak malý počet žáků chodí a hraje a doporučil příští sezónu pouze trénovat bez toho, aby byl tým přihlášen do soutěže. Zavázal se, že žáky dál povede. Tým skončil v sezoně na osmé příčce. Soutěž měla 10 účastníků.

b.dorost
Michal Válek podal zprávu o týmu dorostenců. Zhodnotil hru dorostu víceméně kladně, přestože si stěžoval, že tým hrál často pouze o desíti a na tréninky se mu hráči taky příliš nescházeli. Vzhledem k možnosti perspektivně vychovávat hráče se vyjádřil pro přihlášení dorostu do příští sezony. Předpokládá, že by za dorost mohli nastupovat i starší žáci, kteří na to sice ještě nemají věkem, ale po rozpuštění žáků by se postupně zapracovávali do dorostu. Tým obsadil poslední desátou příčku.

c.A tým
Za A mužstvo promluvil trenér Stanislav Strnad, který byl s výkony svého týmu velice nespokojený. Kritizoval nedostatečnou účast na trénincích, na které chodí pravidelně tři nebo čtyři hráči. Hra nebyla vždy špatná, ale fyzička a nedostatečná sehranost a taktická příprava týmu nakonec většinou rozhodla v neprospěch mužstva. A tým skončil na osmém místě IV. třídy skupiny A. Soutěže se zúčastnilo celkem čtrnáct mužstev.

d.B tým
Za B mužstvo hovořil Vratislav Čech. Vyzdvihl vzrůstající kvalitu z posledních kol a v souvislosti s tím navrhl přihlášení B týmu i do další sezony. Připomněl slavné vítězství z 16. května 2010, kdy B mužstvo Řeže porazilo Sokol Babice 11:7. Přesto B mužstvo obsadilo poslední čtrnácté místo ve IV. třídě skupiny B. Soutěže se zúčastnilo celkem čtrnáct mužstev.

4. Rozhodnutí o přihlášení družstev do sezony 2010/2011
a.žáci
Valná hromada se usnesla, vzhledem k počtu žáků a jejich účasti na zápasech, nepřihlásit tým žáků do sezony 2010/2011 a místo mládežnické soutěže hrát jen přátelská nebo turnajová utkání.

b.dorost
V případě týmu dorostu výkonný výbor předložil návrh dorost na sezónu 2010/2011 přihlásit do okresní mládežnické soutěže a ponechat stávajícího trenéra Michala Válka. Valná hromada se usnesla, po diskuzi vyjasňující stav týmu, dorost do sezóny 2010/2011 přihlásit.

c.A tým
Valná hromada schválila přihlášení A mužstva do sezony 2010/2011 všemi hlasy pod vedením Stanislava Strnada, který podmínil setrvání u týmu podmínkou účastí každého hráče alespoň jednou týdně na tréninku.

d.B tým
Valná hromada odhlasovala přihlášení B mužstva do sezony 2010/2011.

e.Prohození herních skupin
Valná hromada odhlasova výměnu soutěžních skupin v rámci IV. třídy okresní soutěže mužů tak, aby A tým jezdil skupinu B, tj. větší vzdálenosti a B tým jezdil skupinu A, tj. kratší vzdálenosti.

5. Stanovení výše příspěvků a brigádnických hodin
Valná hromada klubu odhlasovala výši členských příspěvků s platností od 1. ledna 2011. Aktivní dospělý člen: 1000 Kč ročně, Dorostenec či žák: 300 Kč ročně, Hráč Staré Gardy: 500 Kč ročně, Neaktivní člen: 150 Kč ročně. Dále valná hromada odhlasovala povinost členů SK mladších 60 let odpracovat v kalendářním roce 2011 10 brigádnických hodin a případnou finanční náhradu za neodpracované hodiny ve výši 100 Kč.

6. Rezignace jednatele
Jiří Šoukal přednesl odsupující řeč, ve které zdůraznil, že tak činí především z časových důvodů. Michal Ráž přečetl stanovisko výkonného výboru, dle kterého navrhuje výkonný výbor na post jednatele klubu za odstupujícího Jiřího Šoukala Michala Válka. Žádný jiný kandidát ani návrh se neobjevil, a tak Jiří Šoukal dal hlasovat o novém jednateli. Valná hromada většinou hlasů schválila nového jednatele Michala Válka.

7. Různé, diskuse

Vratislav Čech se zajímal o přestupovou politiku klubu, která se mu nezdála příliš logická.
Kamil Plavec poskytl informace o stavu žádosti o dotaci na přístavbu kabin od kraje.
Radim Houška podal návrh na změnu trenéra B mužstva a to v osobě Michala Ráže.
Miloslav Sazma si vzal za úkol proplatit materiál za renovaci sprch.
Petr Syrůček se vyjádřil k možnostem stavby tréninkového hřiště u bazénu. Nabídl, že zajistí geodetické práce s tím spojené.

Valná hromada se konala v hospodě na hřišti od 19:30 hod.
Účast: 24 členů
Předseda valné hromady: Michal Ráž
Mandátová komise: Stanislav Strnad a Zdeněk Mazourek
Zapsal: Michal Válek


Valná hromada SK Husinec–Řež

14.březen 2010 od 16:00

Hospůdka u Pepy Maňáka u hřiště

PROGRAM

1. Zpráva o chodu klubu
Členská schůze vzala na vědomí zprávu o chodu klubu.

2. Zpráva o hospodaření klubu
Členská schůze bere na vědomí zprávu o hospodaření klubu.

3. Volba nového správce
Členská schůze přenechává jednání o novém správci na členech výkonného výboru, která povedou Stanislav Strnad a Jan Vaněk. K volbě správce nedošlo z důvodu nedostavení se kandidátů.

4. Placení příspěvků
Členská schůze potvrdila dosavadní praxi vybírání příspěvků.

5. Různé, diskuse
Dohodnuto uspořádat v průběhu roku řadu brigád, z nichž první se bude konat 21. 3. 2010 za účelem opravy drenáže pro zavlažování a další brigády budou následovat.

V Řeži dne 14. 3. 2010.

Valná hromada se konala v hospodě na hřišti od 16:00 hod.
Předseda valné hromady: Jiří Šoukal
Zapsal: Michal Válek


Valná hromada SK Husinec–Řež

15.listopad 2009 od 16:30

Hospůdka u Pepy Maňáka u hřiště

PROGRAM

1. Zpráva o chodu klubu
Zprávu přednesl Jiří Šoukal. Informoval o rezignaci správce hřiště na svou funkci a navrhl zavést správcovskou knihu.
Podal zprávy o přestupu Jiřího Charváta z Junioru Praha a o hostování Václava Srby v Libčicích.
Při zmínce o nově vzniklém B týmu mužů upozornil, že se objevily některé problémy, např. postavení tří hráčů ze soupisky s následkem pokuty pro klub.
Dále seznámil členstvo s možností přístavby dvou místností ke kabinám a hovořil o jednání s ÚJV Řež, který slíbil přes zimu opravit sprchy.
Závěrem shrnul průběh turnaje žáků a mužů v červnu a červenci 2009 na oslavu 80. výročí klubu.

2. Zprávy trenérů
a. žáci
Za žáky zprávu přednesl Miloslav Sazma. Ve svém příspěvku upozornil na nedostatek žáků. Oznámil, že pravděpodobně obdrží disciplinární trest za postavení hráče v trestu, o kterém z důvodu nepřítomnosti na minulém zápase nevěděl.

b. dorost
O dorostu informoval Michal Válek. Dorost se schází akorát a hraje dobře. Umístění v tabulce odpovídá před sezonímu plánu být uprostřed tabulky. Pro jarní část je cílem postavení vylepšit. M. Válek vyslovil přání udržet dorost i pro příští sezonu.

c. A mužstvo
O A mužstvu mužů podal zprávu Stanislav Strnad. Tým je bohužel až na devátém místě, ale podle trenéra S. Strnada má na víc. S. Strnad také informoval o chystaném zimním turnaji v Mělníku.

d. B mužstvo
Za B mužstvo hovořil trenér Vratislav Čech. Vyjádřil nespokojenost s vedením klubu, které mu několikrát nezajistilo pořadatelskou službu na zápas.

e. Stará Garda
O Staré gardě promluvil Karel Černý. Stará garda sehrála letos již šestnáct zápasů. V plánu je ještě zimní turnaj na hřišti ČAFC Praha, který si uhradí hráči sami.

3. Zpráva o hospodaření klubu
a. uzavření rozpočtu na první pololetí roku 2009
Pokladní Marie Srbová informovala o stavu pokladny k 31. 8. 2008.
Revizní komise ve složení Zdeněk Mazourek, Karel Černý a Adam Pešek (nepřítomen) provedla kontrolu pokladny a konstatovala, že vše je v pořádku.
Členstvo schválilo hospodaření klubu k 31. 8. 2009.

b. zaplacení příspěvků
Byl prodiskutován problém s placením členských příspěvků a stanovena výše a lhůta jejich zaplacení.

4. Změny ve vedení klubu
Marie Srbová oznámila rezignaci na funkci pokladní k 31. 8. 2009 (Od 1. 9. 2009 do Valné hromady byl vedením pokladny pověřen Miloslav Sazma).
O funkci pokladního projevil zájem předseda Jan Vaněk, který kvůli tomu vzápětí složil funkci předsedy.
Na funkci předsedy místo něj byli navrženi a se svou kandidaturou souhlasili Michal Válek a Michal Ráž.
Při volbě předsedy získal Michal Válek 8 hlasů a Michal Ráž 15 hlasů. 9 členů se při hlasování zdrželo. Předsedou se tak stal Michal Ráž.
Pokladníkem klubu byl zvolen Jan Vaněk s počtem 30 hlasů, dva se zdrželi hlasování.

5. Různé, diskuse
V diskusi Dušan Šmerda přislíbil, že bude uvažovat o funkci správce hřiště.
Stanislav Strnad seznámil členstvo s podrobnostmi o zimním turnaji. Schváleno přihlásit jeden tým.
Zdeněk Mazourek přiblížil průběh jednání s ÚJV ohledně rekonstrukce sprch.

Valná hromada se konala v hospodě na hřišti od 16:30 hod.
Účast: 32 členů
Předseda valné hromady: Jiří Šoukal
Mandátová komise: Stanislav Strnad a Zdeněk Mazourek
Zapsal: Michal Válek
Copyright © 2009-2013 SK Husinec-Řež, All Rights Reserved | Created by WebMaster
Stránky jsou v testovacím provozu